Totalenterprise på Storøya

På Storøya, sør på Fornebulandet, utvikles det i rask fart. Obos Fornebulandet skal bli til sammen 4950 boliger, med plass til mellom 15 000 og 20 000 beboere. Ingeniør Sverre Hollie har utført totalentreprise på vegne av Skanska i flere av prosjektene. Vi har installert sanitær, varme og sprinkelanlegg på Lerketunet, Vipetunet og Ternetun 1, 2 og 3.

Ternetun 1 ble påstartet i 2014, og var innflytningsklart våren 2016. Ternetun 2 og 3 er planlagt overlevert i 2016.

Ingeniør Sverre Hollie har også stått for rør, sanitær og sprinkler på Lerketunet og Vipetunet. Lerketunet er planlagt ferdigstilt mot slutten av 2017, mens Vipetunet skal stå klart i 2018.


Fagkompetanse siden 1979

Siden 1979 har vi i Ingeniør Sverre Hollie AS levert våre rørleggertjenester til kunder i Oslo og Akershus. Opp gjennom årene har vi opparbeidet oss en god dose erfaring og kunnskap som kommer våre kunder til gode. Vi legger stor vekt på kommunikasjon med våre kunder. Vi tror at dette er en viktig forutsetning for gode resultater og fornøyde kunder. Når du velger oss kan du være trygg på at du får informasjonen du trenger, og at vi sammen vil finne fram de beste løsningene for deg og dine behov.